Algemene informatie en verkoop- en leveringsvoorwaarden Elisannes Expressie V.O.F.

Bedrijfsonderdelen: Mandalatekenpunt      Elisannes Expressie

Na het plaatsen van je bestelling krijg je een pagina met betaalgegevens- en mogelijkheden. Wij brengen binnen Nederland  een vast verzendtarief van € 3,95 voor  bestellingen die als brievenbuspakket verzonden kunnen worden en € 6,95 voor grotere pakketten beide met een track en tracenummer van MyParceel (via PostNL). Voor Belgié € 8.95  een track-en-tracenummer van PostNL. Bestellingen elders naar het buitenland (Europa e/o daarbuiten) wordt het werkelijke tarief volgens MyParcel in rekening gebracht. Betalingen kunnen gedaan worden via Ideal, Creditcard, Bancontact (Belgie), Sofortbanking  of zelf over maken. Wordt er gekozen om zelf over te maken is de betalingstermijn uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de aankoop- e/o inschrijvingsbevestiging.

De bestelling is definitief tenzij deze, binnen de hiervoor wettelijk bepaalde maximale periode van 14 dagen, is geannuleerd.  Vindt annulering plaats na ontvangst van de bestelde artikelen of cursusmateriaal dient dit binnen 14 dagen aan ons kenbaar gemaakt te worden. Na retour ontvangen van de bestelde artikelen of lespakketten wordt het aankoop- of inschrijfbedrag uiterlijk binnen 5 werkdagen teruggestort. De kosten voor retourzenden zijn voor rekening van de afnemer en worden niet vergoed.

Wanneer de betaling ontvangen is sturen wij de bestelde artikelen zo snel mogelijk op. Ons streven is dat dit uiterlijk binnen 3 dagen verzonden wordt. Onder voorbehoud van onverwachtse situaties. Mocht een artikel niet op voorraad zijn, laten wij dit zo snel mogelijk weten en kunt u als besteller beslissen of u zo mogelijk wacht op nalevering of de bestelling laat vervallen.

Zodra de artikelen door ons verzonden zijn is alle risico voor de ontvanger.  Elisannes Expressie V.O.F.  is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of zoekraken van de bestelde artikelen. Vanzelfsprekend zullen wij met uiterste zorg voor de verzending zorgen. Misdrukken, beschadigingen of manko's die niet tijdens de verzending hebben plaatsgevonden maar waarvan duidelijk is dat dit van oorsprong aanwezig was, kunnen, mits binnen 14 dagen na ontvangst, teruggestuurd worden. Na erkenning van onze kant, wordt het artikel omgeruild of er wordt een tegoedbon verzonden.

Ruilen van artikelen uit de webwinkel of tijdens aanschaf op beurzen en evenementen waar wij aan deelnemen.

Ongeopende en ongebruikte artikelen mogen binnen 14 dagen geruild worden.  De kosten van retourzenden en opnieuw toesturen van een eventueel nieuw gewenst artikel zijn voor eigen rekening. Er wordt geen geld teruggegeven,  er kan wel een tegoedbon worden uitgeschreven.

Opleiding/cursus/workshop op locatie:

Na inschrijving voor opleiding, cursus en/of workshop ontvangt U hiervan een bevestiging. Eventueel aanvullende informatie over de activiteit wordt via e-mail nagezonden. Deelname aan een cursus of workshop is alleen mogelijk mits het totale bedrag vooraf betaald is (tenzij anders overeengekomen).

Voor deelname aan cursus, workshop, opleiding of andere activiteit kan een inschrijfgeld gevraagd worden. Mocht men na inschrijven afzien van deelname is er geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. Het totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit waarvoor is ingeschreven, voldaan te zijn. Bij het annuleren van deelname is er geen recht op teruggave van eventueel eerder betaald inschrijfgeld of totaalbedrag tenzij dit anders is overeengekomen. Eventuele uitzonderingen hierop worden door Elisannes Expressie V.O.F.  bepaald.

Deelname aan de activiteiten gaat op volgorde van inschrijving en betaling (tenzij anders in de bevestiging vermeld). 

Wanneer de cursus of andere activiteit eenmaal is gestart dient het totale factuurbedrag voldaan te zijn. Mocht dit door onverwachtse redenen of late inschrijving niet zo zijn kan er in overleg tijdens de les contant afgerekend worden. Sommige activiteiten zijn aan een maximale hoeveelheid deelnemers gebonden. In dit geval vindt deelname plaats in volgorde van inschrijving en ontvangst inschrijfgeld.

Mocht men tijdens de cursus er voor kiezen te stoppen met het volgen van de lessen is er geen recht op teruggave van het betaalde lesgeld. Is op zo'n moment, om welke reden dan ook, het totale cursusgeld nog niet voldaan, zal dat alsnog gedaan moeten worden.

Mocht er door ons, om welke reden dan ook, een activiteit komen te vervallen, wordt vanzelfsprekend het reeds betaalde bedrag hiervoor terugbetaald.

Schriftelijke cursussen en opleiding

Naast gemelde voorwaarden geldt voor de  de schriftelijke opleidingen tot lesgeven in mandalatekenen en thuiscursussen  1, 2, 3 4, 5, 6 ,7 en 8 (en eventuele volgende cursussen e/o opleidingen) dat het complete lespakket verzonden wordt na ontvangst van de betaling, samen met een deelnemersnummer. Tenzij vermeld dat een les per maand verzonden wordt, wat het geval kan zijn bij nieuwe thuiscursussen. Dit wordt vooraf aangegeven. Ook dan dient de inschrijving vooraf geheel voldaan te worden. Wij sturen dan per maand (of andere afgesproken periode) een lespakket op.

De kosten van de cursussen zijn exclusief verzendkosten. Deze kosten zijn hetzelfde als boven vermeld bij bestellingen webwinkel. Dit geldt niet voor verzendingen naar het buitenland. Hiervoor worden de geldende tarieven van PostNL berekend. Zie bovenstaande informatie hierover. 

Het is aan te raden om huiswerk van een schriftelijke opleiding of cursus via een vast termijn in te sturen zoals 1 x per 14 dagen of 3 weken. Het voordeel van een schriftelijke lesvorm geeft echter de vrijheid om in eigen tempo te werken. Het insturen van huiswerk kan dan ook naar eigen behoefte plaatsvinden. Er is echter wel een uiterlijke termijn om het huiswerk in te sturen en dat is 3 jaar.

Mochten er bijzondere omstandigheden zijn dan kan hier in overleg van afgeweken worden.

Wanneer je je opgeeft voor deelname aan één van onze schriftelijke cursussen, opleidingen of activiteiten op locatie, is dit definitief na ontvangst van de factuur. Tenzij annulering plaatsvindt binnen de hiervoor wettelijk gestelde 14 dagen (na factuurdatum).

Opleiding lesgeven in mandalatekenen op locatie in groepsverband:

Voor de Opleidingen tot Lesgeven in Mandalatekenen 1 en 2 geldt dat men zich inschrijft voor de gehele duur van de Opleiding ( 1 jaar). Per Opleidingsjaar dient vooraf een inschrijfgeld voldaan te worden. Uiterlijk  voor aanvang van de in de factuur genoemde termijn dient het gehele bedrag betreffende het cursusseizoen voldaan te zijn.  Mocht de deelnemer ertoe besluiten eerder te stoppen met de Opleiding is betaling van het gehele cursusgeld verplicht en zal er geen bedrag terugbetaald worden. Is op zo'n moment, om welke reden dan ook, het totale opleidingsgeld nog niet voldaan, zal dat alsnog gedaan moeten worden.

Schriftelijke Opleiding tot Lesgeven

Wij bieden 2 schriftelijke (beroeps)opleidingen aan:         

 Opleiding tot lesgeven en mandalatekenen en Mandalatekenen met kinderen. Informatie hierover staat op de website van het Mandalatekenpunt: www.mandalateken.nl. Ook wat deze Opleidingen betreft schrijf je je in voor de gehele opleiding en dient het totale bedrag hiervoor te worden voldaan. Ook wanneer men eerder stopt. Wij zullen er via de huiswerkbegeleiding alles aan doen om de opleiding goed te laten verlopen en het behalen van een certificaat mogelijk is. Het volgen van de opleiding zelf is geen garantie voor het behalen van een certificaat. Wel het op de juiste wijze voldoen aan de huiswerkopdrachten en het insturen van een eventueel eindwerkstuk , welke volgens ons laat zien dat je de inzichten eigen hebt gemaakt. Mocht het huiswerk onvoldoende zijn om een certificaat te behalen zullen wij er van onze kant alles aan doen om dit toch mogelijk te maken. Het niet behalen van een certificaat geeft geen recht op restitutie. Wel kan je (binnen 3 jaar na inschrijving)  altijd nieuw werk opsturen waardoor mogelijk alsnog een certificaat behaald kan worden.

Schriftelijke cursussen: het niet insturen van huiswerk of het niet afmaken van de cursus geeft geen recht op restitutie van het deelname bedrag.

Incasso 

Bij  bestellingen via de webwinkel, deelname aan onze activiteiten, cursus, workshop, opleiding, of andere activiteit, bestaat een betaalverplichting. 

In situaties waarbij betaling achterwege blijft ondanks het toesturen van een geheugensteuntje en een tweede herinnering hiervoor geven wij de incasso uit handen. Hiervan zijn de kosten voor de klant/deelnemer. De kosten hiervoor kunnen hoog oplopen.

Wij wijzen erop dat de cursussen, workshops en opleidingen vakkundig worden opgezet. Een certificaat dient ook om doorverwezen te kunnen worden via onze website bij interesse uit jouw regio. En het geeft een kwaliteitsniveau aan. Hoewel de informatie ook een therapeutische meerwaarde laat zien is dat wat wij bieden geen therapeutische opleiding en/ of cursus. En dient ook niet zo aangeboden te worden wanneer je zelf les gaat geven. Wij wijzen dan ook elke vorm van aansprakelijkheid hiervan af.

 Risico

Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om onze activiteiten zo juist mogelijk te laten verlopen en het juiste materiaal aan te bieden. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan door deelname aan één van onze activiteiten. Deelname is altijd voor eigen risico.

Ondersteuning

Bij deelname aan een  opleiding, cursus, workshop of andere activiteit is het mogelijk vragen hierover te stellen en/of informatie uit te wisselen via e-mail, post of telefoon. Zie de informatie met contactgegevens op de website of in het lesmateriaal.

Voor datgene wat hier niet vermeld staat zullen wij van Elisannes Expressie V.O.F. per moment beslissen of overeenkomen wat wij van toepassing vinden.

Extra:

Algemene informatie en voorwaarden Schriftelijke opleiding 1 Lesgeven in mandalatekenen:

 Voor de Opleiding krijg je per lesthema informatie aangereikt met voldoende inhoud om het lesgeven in mandalatekenen eigen te maken.

 Het is, zoals in de basisuitleg beschreven, de bedoeling dat je gaat werken met een oefengroepje. Het werk wat je met dit groepje maakt is onderdeel van de huiswerkopdrachten. Een groepje van 2 tot 4 personen is voldoende voor het huiswerk. Grotere groepjes mag natuurlijk ook. 

Hiervoor kan je al een kleine bijdrage vragen, wat gelijk al een eerste verdienste is voor je.

 Als docente (in opleiding) kan je een korting ontvangen bij aanschaf van tekenmaterialen of boeken voor je oefen- of cursusgroep. Je berekent de originele prijs door aan je deelnemers. De korting is jouw verdienste. Neem bij interesse contact op over de mogelijkheden hierin.

 Bij elk lespakket zijn huiswerkvragen/opdrachten toegevoegd die je instuurt per post of e-mail om nagekeken te worden en van eventuele adviezen te worden voorzien. Vermeld op elk werk, per e-mail of post, je naam en deelnemersnummer die je bij lespakket krijgt meegestuurd. Voor het insturen per post dient voor het terugsturen van het nagekeken huiswerk extra porto in de vorm van postzegels te worden toegevoegd. Het postadres: Mandalatekenpunt, Fabristraat 54, 3117 ML  Schiedam. Het versturen en terugsturen van huiswerk per post is voor risico van de deelnemer. Stuur eventueel kopieën op. Voor het versturen per e-mail kan je je huiswerk mailen  naar info@mandalateken.nl.  

 Na de opleiding wordt bij een juist verloop, voldoende zichtbare praktische en theoretische ontwikkeling  en het insturen van een eindwerkstuk*, een certificaat uitgereikt. Je kunt als docent genoemd worden op onze website . 

 Mocht blijken dat het huiswerk onvoldoende is voor het behalen van een certificaat zullen we dit met je bespreken en samen naar goede oplossingen zoeken. Mocht dit uiteindelijk toch niet leiden tot het behalen van een certificaat bestaat er geen recht op restitutie.

 Bij het niet volledig afmaken van de opleiding wordt geen restitutie verleend. Mochten er punten aan de orde komen die hier nog niet vermeld zijn wordt dit overlegd met elkaar en ligt de uiteindelijke beslissing bij Elisannes Expressie.

 De opleiding duurt gemiddeld 10 maanden. Door het werken in eigen tempo kan dit sneller maar ook langer duren. De maximale inzendperiode voor het huiswerk en voor het behalen van een certificaat is 3 jaar.

* Wanneer tijdens het insturen van het huiswerk blijkt dat dit al aan onze verwachtingen voldoet kan het zijn dat het maken van een eindwerkstuk mag komen te vervallen. Mocht dit zo zijn nemen wij hier contact over op vanaf hoofdstuk 6. 

Algemene informatie en voorwaarden Opleiding 2: Mandalatekenen met kinderen

 Het opleidingspakket bestaat uit meerdere lesthema’s waarin informatie aangereikt wordt om mee te kunnen werken en de inhoud eigen te maken.

 Het is, zoals in de basisuitleg beschreven, de bedoeling dat je gaat werken met een oefengroepje. Het werk wat je met dit groepje maakt is onderdeel van de huiswerkopdrachten. Een groepje van 2 tot 4 kinderen is voldoende voor het huiswerk. Grotere groepjes mag natuurlijk ook. Voor het huiswerk is het handig als je oefent met kinderen van verschillende leeftijden. Zie hiervoor de informatie in het lespakket. Hiervoor kan je al een kleine bijdrage vragen, wat gelijk al een eerste verdienste is voor je.

 Als docente (in opleiding) kan je een korting ontvangen bij aanschaf van tekenmaterialen of boeken voor je oefen- of cursusgroep. Je berekent de originele prijs door aan je deelnemers. De korting is jouw verdienste.

 Bij elk lesthema zijn huiswerkvragen toegevoegd die je instuurt per post of e-mail om nagekeken te worden en van eventuele adviezen wordt voorzien. Vermeld op elk werk, per e-mail of post, je naam en deelnemersnummer die je bij lespakket krijgt meegestuurd. Voor het insturen per post dient voor het terugsturen van het nagekeken huiswerk extra porto in de vorm van postzegels te worden toegevoegd. Het postadres: Mandalatekenpunt, Fabristraat 54, 3117 ML  Schiedam. Het versturen en terugsturen van huiswerk per post is voor risico van de deelnemer. Stuur eventueel kopieën op. Voor het versturen per e-mail kan je je huiswerk mailen  naar opleiding2@mandalateken.nl. 

 Na de opleiding wordt bij een juist verloop, voldoende zichtbare praktische en theoretische ontwikkeling een certificaat uitgereikt. Je kunt als docent genoemd worden op onze website .

 Mocht blijken dat het huiswerk onvoldoende is voor het behalen van een certificaat zullen we dit met je bespreken en samen naar goede oplossingen zoeken. Mocht dit uiteindelijk toch niet leiden tot het behalen van een certificaat bestaat er geen recht op restitutie.

 Bij het niet volledig afmaken van de opleiding wordt geen restitutie verleend. 

 Mochten er punten aan de orde komen die hier nog niet vermeld zijn wordt dit overlegd met elkaar en ligt de uiteindelijke beslissing bij het Mandalatekenpunt van Elisannes Expressie.

 De opleiding duurt gemiddeld 6 maanden. Door het werken in eigen tempo kan dit sneller maar ook langer duren. De maximale inzendperiode voor het huiswerk en voor het behalen van een certificaat is 3 jaar.

 Voor vragen kan je contact opnemen via de vermelde contactgegevens op de website.

Docenten die geslaagd zijn voor hun deelname en een certificaat van ons hebben ontvangen krijgen 10% korting op hun eigen inkopen via onze website. Dit is buiten de aktiekortingen die aangeboden worden. Deze wordt ook gegeven, mis anders vermeld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om korting te ontvangen als wederverkoper van onze artikelen. Hiervoor dient wel een minimale afnamehoeveelheid. Neem voor de mogelijkheden hierin contact met ons op.

21-5-2017

 

Elisannes Expressie V.O.F.

Bedrijfsonderdelen:  Mandalatekenpunt,  dEco-LISE,  Elisannes Expressie.

KVK: 24384701

BTW NR: NL8203.30.838.B01

Vestigingsadres:

Fabristraat 54

3117 ML Schiedam

0649759417

info@mandalateken.nl  info@elisannes-expressie.nl

 

Algemene informatie en verkoop- en leveringsvoorwaarden Elisannes Expressie V.O.F.

Bedrijfsonderdelen: Mandalatekenpunt (madala informatie en verkoop passende artikelen) en Elisannes Expressie (uitgever en ontwerpstudio)

Na het plaatsen van je bestelling krijg je een pagina met betaalgegevens- en mogelijkheden. Wij brengen binnen Nederland een vast verzendtarief van € 3,95 voor bestellingen die als brievenbuspakket verzonden kunnen worden en € 6,95 voor grotere pakketten beide met een track en tracenummer van MyParceel (via PostNL). Voor Belgié € 8.95 een track-en-tracenummer van PostNL. Bestellingen elders naar het buitenland (Europa e/o daarbuiten) wordt het werkelijke tarief volgens MyParcel in rekening gebracht. Betalingen kunnen gedaan worden via Ideal, Creditcard, Bancontact (Belgie), Sofortbanking of zelf over maken. Wordt er gekozen om zelf over te maken is de betalingstermijn uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de aankoop- e/o inschrijvingsbevestiging.

De bestelling is definitief tenzij deze, binnen de hiervoor wettelijk bepaalde maximale periode van 14 dagen, is geannuleerd. Vindt annulering plaats na ontvangst van de bestelde artikelen of cursusmateriaal dient dit binnen 14 dagen aan ons kenbaar gemaakt te worden. Na retour ontvangen van de bestelde artikelen of lespakketten wordt het aankoop- of inschrijfbedrag uiterlijk binnen 5 werkdagen teruggestort. De kosten voor retourzenden zijn voor rekening van de afnemer en worden niet vergoed.

Wanneer de betaling ontvangen is sturen wij de bestelde artikelen zo snel mogelijk op. Ons streven is dat dit uiterlijk binnen 3 dagen verzonden wordt. Onder voorbehoud van onverwachtse situaties. Mocht een artikel niet op voorraad zijn, laten wij dit zo snel mogelijk weten en kunt u als besteller beslissen of u zo mogelijk wacht op nalevering of de bestelling laat vervallen.

Zodra de artikelen door ons verzonden zijn is alle risico voor de ontvanger. Elisannes Expressie V.O.F. is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of zoekraken van de bestelde artikelen. Vanzelfsprekend zullen wij met uiterste zorg voor de verzending zorgen. Misdrukken, beschadigingen of manko`s die niet tijdens de verzending hebben plaatsgevonden maar waarvan duidelijk is dat dit van oorsprong aanwezig was, kunnen, mits binnen 14 dagen na ontvangst, teruggestuurd worden. Na erkenning van onze kant, wordt het artikel omgeruild of er wordt een tegoedbon verzonden.

Ruilen van artikelen uit de webwinkel of tijdens aanschaf op beurzen en evenementen waar wij aan deelnemen.

Ongeopende en ongebruikte artikelen mogen binnen 14 dagen geruild worden. De kosten van retourzenden en opnieuw toesturen van een eventueel nieuw gewenst artikel zijn voor eigen rekening. Er wordt geen geld teruggegeven, er kan wel een tegoedbon worden uitgeschreven.

Opleiding/cursus/workshop op locatie:
Sinds 22-6-2018 is het niet meer mogelijk om je in te schijven voor onze schriftelijke opleidingen e/o thuiscursussen.

Na inschrijving voor opleiding, cursus en/of workshop ontvangt U hiervan een bevestiging. Eventueel aanvullende informatie over de activiteit wordt via e-mail nagezonden. Deelname aan een cursus of workshop is alleen mogelijk mits het totale bedrag vooraf betaald is (tenzij anders overeengekomen).

Voor deelname aan cursus, workshop, opleiding of andere activiteit kan een inschrijfgeld gevraagd worden. Mocht men na inschrijven afzien van deelname is er geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. Het totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit waarvoor is ingeschreven, voldaan te zijn. Bij het annuleren van deelname is er geen recht op teruggave van eventueel eerder betaald inschrijfgeld of totaalbedrag tenzij dit anders is overeengekomen. Eventuele uitzonderingen hierop worden door Elisannes Expressie V.O.F. bepaald.

Deelname aan de activiteiten gaat op volgorde van inschrijving en betaling (tenzij anders in de bevestiging vermeld).

Wanneer de cursus of andere activiteit eenmaal is gestart dient het totale factuurbedrag voldaan te zijn. Mocht dit door onverwachtse redenen of late inschrijving niet zo zijn kan er in overleg tijdens de les contant afgerekend worden. Sommige activiteiten zijn aan een maximale hoeveelheid deelnemers gebonden. In dit geval vindt deelname plaats in volgorde van inschrijving en ontvangst inschrijfgeld.

Mocht men tijdens de cursus er voor kiezen te stoppen met het volgen van de lessen is er geen recht op teruggave van het betaalde lesgeld. Is op zo`n moment, om welke reden dan ook, het totale cursusgeld nog niet voldaan, zal dat alsnog gedaan moeten worden.

Mocht er door ons, om welke reden dan ook, een activiteit komen te vervallen, wordt vanzelfsprekend het reeds betaalde bedrag hiervoor terugbetaald.

Schriftelijke cursussen en opleiding

Naast gemelde voorwaarden geldt voor de de schriftelijke opleidingen tot lesgeven in mandalatekenen en thuiscursussen 1, 2, 3 4, 5, 6 ,7 en 8 (en eventuele volgende cursussen e/o opleidingen) dat het complete lespakket verzonden wordt na ontvangst van de betaling, samen met een deelnemersnummer. Tenzij vermeld dat een les per maand verzonden wordt, wat het geval kan zijn bij nieuwe thuiscursussen. Dit wordt vooraf aangegeven. Ook dan dient de inschrijving vooraf geheel voldaan te worden. Wij sturen dan per maand (of andere afgesproken periode) een lespakket op.

De kosten van de cursussen zijn exclusief verzendkosten. Deze kosten zijn hetzelfde als boven vermeld bij bestellingen webwinkel. Dit geldt niet voor verzendingen naar het buitenland. Hiervoor worden de geldende tarieven van PostNL berekend. Zie bovenstaande informatie hierover.

Het is aan te raden om huiswerk van een schriftelijke opleiding of cursus via een vast termijn in te sturen zoals 1 x per 14 dagen of 3 weken. Het voordeel van een schriftelijke lesvorm geeft echter de vrijheid om in eigen tempo te werken. Het insturen van huiswerk kan dan ook naar eigen behoefte plaatsvinden. Er is echter wel een uiterlijke termijn om het huiswerk in te sturen en dat is 3 jaar.

Mochten er bijzondere omstandigheden zijn dan kan hier in overleg van afgeweken worden.

Wanneer je je opgeeft voor deelname aan één van onze schriftelijke cursussen, opleidingen of activiteiten op locatie, is dit definitief na ontvangst van de factuur. Tenzij annulering plaatsvindt binnen de hiervoor wettelijk gestelde 14 dagen (na factuurdatum).

Opleiding lesgeven in mandalatekenen op locatie in groepsverband:

Voor de Opleidingen tot Lesgeven in Mandalatekenen 1 en 2 geldt dat men zich inschrijft voor de gehele duur van de Opleiding ( 1 jaar). Per Opleidingsjaar dient vooraf een inschrijfgeld voldaan te worden. Uiterlijk voor aanvang van de in de factuur genoemde termijn dient het gehele bedrag betreffende het cursusseizoen voldaan te zijn. Mocht de deelnemer ertoe besluiten eerder te stoppen met de Opleiding is betaling van het gehele cursusgeld verplicht en zal er geen bedrag terugbetaald worden. Is op zo`n moment, om welke reden dan ook, het totale opleidingsgeld nog niet voldaan, zal dat alsnog gedaan moeten worden.

Schriftelijke Opleiding tot Lesgeven

Wij bieden 2 schriftelijke (beroeps)opleidingen aan:

Opleiding tot lesgeven en mandalatekenen en Mandalatekenen met kinderen. Informatie hierover staat op de website van het Mandalatekenpunt: www.mandalateken.nl. Ook wat deze Opleidingen betreft schrijf je je in voor de gehele opleiding en dient het totale bedrag hiervoor te worden voldaan. Ook wanneer men eerder stopt. Wij zullen er via de huiswerkbegeleiding alles aan doen om de opleiding goed te laten verlopen en het behalen van een certificaat mogelijk is. Het volgen van de opleiding zelf is geen garantie voor het behalen van een certificaat. Wel het op de juiste wijze voldoen aan de huiswerkopdrachten en het insturen van een eventueel eindwerkstuk , welke volgens ons laat zien dat je de inzichten eigen hebt gemaakt. Mocht het huiswerk onvoldoende zijn om een certificaat te behalen zullen wij er van onze kant alles aan doen om dit toch mogelijk te maken. Het niet behalen van een certificaat geeft geen recht op restitutie. Wel kan je (binnen 3 jaar na inschrijving) altijd nieuw werk opsturen waardoor mogelijk alsnog een certificaat behaald kan worden.

Schriftelijke cursussen: het niet insturen van huiswerk of het niet afmaken van de cursus geeft geen recht op restitutie van het deelname bedrag.

Incasso

Bij bestellingen via de webwinkel, deelname aan onze activiteiten, cursus, workshop, opleiding, of andere activiteit, bestaat een betaalverplichting.

In situaties waarbij betaling achterwege blijft ondanks het toesturen van een geheugensteuntje en een tweede herinnering hiervoor geven wij de incasso uit handen. Hiervan zijn de kosten voor de klant/deelnemer. De kosten hiervoor kunnen hoog oplopen.

Wij wijzen erop dat de cursussen, workshops en opleidingen vakkundig worden opgezet. Een certificaat dient ook om doorverwezen te kunnen worden via onze website bij interesse uit jouw regio. En het geeft een kwaliteitsniveau aan. Hoewel de informatie ook een therapeutische meerwaarde laat zien is dat wat wij bieden geen therapeutische opleiding en/ of cursus. En dient ook niet zo aangeboden te worden wanneer je zelf les gaat geven. Wij wijzen dan ook elke vorm van aansprakelijkheid hiervan af.

Risico

Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om onze activiteiten zo juist mogelijk te laten verlopen en het juiste materiaal aan te bieden. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan door deelname aan één van onze activiteiten. Deelname is altijd voor eigen risico.

Ondersteuning

Bij deelname aan een opleiding, cursus, workshop of andere activiteit is het mogelijk vragen hierover te stellen en/of informatie uit te wisselen via e-mail, post of telefoon. Zie de informatie met contactgegevens op de website of in het lesmateriaal.

Voor datgene wat hier niet vermeld staat zullen wij van Elisannes Expressie V.O.F. per moment beslissen of overeenkomen wat wij van toepassing vinden.

Extra:

Algemene informatie en voorwaarden Schriftelijke opleiding 1 Lesgeven in mandalatekenen:

 Voor de Opleiding krijg je per lesthema informatie aangereikt met voldoende inhoud om het lesgeven in mandalatekenen eigen te maken.

 Het is, zoals in de basisuitleg beschreven, de bedoeling dat je gaat werken met een oefengroepje. Het werk wat je met dit groepje maakt is onderdeel van de huiswerkopdrachten. Een groepje van 2 tot 4 personen is voldoende voor het huiswerk. Grotere groepjes mag natuurlijk ook.

Hiervoor kan je al een kleine bijdrage vragen, wat gelijk al een eerste verdienste is voor je.

 Als docente (in opleiding) kan je een korting ontvangen bij aanschaf van tekenmaterialen of boeken voor je oefen- of cursusgroep. Je berekent de originele prijs door aan je deelnemers. De korting is jouw verdienste. Neem bij interesse contact op over de mogelijkheden hierin.

 Bij elk lespakket zijn huiswerkvragen/opdrachten toegevoegd die je instuurt per post of e-mail om nagekeken te worden en van eventuele adviezen te worden voorzien. Vermeld op elk werk, per e-mail of post, je naam en deelnemersnummer die je bij lespakket krijgt meegestuurd. Voor het insturen per post dient voor het terugsturen van het nagekeken huiswerk extra porto in de vorm van postzegels te worden toegevoegd. Het postadres: Mandalatekenpunt, Fabristraat 54, 3117 ML Schiedam. Het versturen en terugsturen van huiswerk per post is voor risico van de deelnemer. Stuur eventueel kopieën op. Voor het versturen per e-mail kan je je huiswerk mailen naar info@mandalateken.nl.

 Na de opleiding wordt bij een juist verloop, voldoende zichtbare praktische en theoretische ontwikkeling en het insturen van een eindwerkstuk*, een certificaat uitgereikt. Je kunt als docent genoemd worden op onze website .

 Mocht blijken dat het huiswerk onvoldoende is voor het behalen van een certificaat zullen we dit met je bespreken en samen naar goede oplossingen zoeken. Mocht dit uiteindelijk toch niet leiden tot het behalen van een certificaat bestaat er geen recht op restitutie.

 Bij het niet volledig afmaken van de opleiding wordt geen restitutie verleend. Mochten er punten aan de orde komen die hier nog niet vermeld zijn wordt dit overlegd met elkaar en ligt de uiteindelijke beslissing bij Elisannes Expressie.

 De opleiding duurt gemiddeld 10 maanden. Door het werken in eigen tempo kan dit sneller maar ook langer duren. De maximale inzendperiode voor het huiswerk en voor het behalen van een certificaat is 3 jaar.

* Wanneer tijdens het insturen van het huiswerk blijkt dat dit al aan onze verwachtingen voldoet kan het zijn dat het maken van een eindwerkstuk mag komen te vervallen. Mocht dit zo zijn nemen wij hier contact over op vanaf hoofdstuk 6.

Algemene informatie en voorwaarden Opleiding 2: Mandalatekenen met kinderen

 Het opleidingspakket bestaat uit meerdere lesthema’s waarin informatie aangereikt wordt om mee te kunnen werken en de inhoud eigen te maken.

 Het is, zoals in de basisuitleg beschreven, de bedoeling dat je gaat werken met een oefengroepje. Het werk wat je met dit groepje maakt is onderdeel van de huiswerkopdrachten. Een groepje van 2 tot 4 kinderen is voldoende voor het huiswerk. Grotere groepjes mag natuurlijk ook. Voor het huiswerk is het handig als je oefent met kinderen van verschillende leeftijden. Zie hiervoor de informatie in het lespakket. Hiervoor kan je al een kleine bijdrage vragen, wat gelijk al een eerste verdienste is voor je.

 Als docente (in opleiding) kan je een korting ontvangen bij aanschaf van tekenmaterialen of boeken voor je oefen- of cursusgroep. Je berekent de originele prijs door aan je deelnemers. De korting is jouw verdienste.

 Bij elk lesthema zijn huiswerkvragen toegevoegd die je instuurt per post of e-mail om nagekeken te worden en van eventuele adviezen wordt voorzien. Vermeld op elk werk, per e-mail of post, je naam en deelnemersnummer die je bij lespakket krijgt meegestuurd. Voor het insturen per post dient voor het terugsturen van het nagekeken huiswerk extra porto in de vorm van postzegels te worden toegevoegd. Het postadres: Mandalatekenpunt, Fabristraat 54, 3117 ML Schiedam. Het versturen en terugsturen van huiswerk per post is voor risico van de deelnemer. Stuur eventueel kopieën op. Voor het versturen per e-mail kan je je huiswerk mailen naar opleiding2@mandalateken.nl.

 Na de opleiding wordt bij een juist verloop, voldoende zichtbare praktische en theoretische ontwikkeling een certificaat uitgereikt. Je kunt als docent genoemd worden op onze website .

 Mocht blijken dat het huiswerk onvoldoende is voor het behalen van een certificaat zullen we dit met je bespreken en samen naar goede oplossingen zoeken. Mocht dit uiteindelijk toch niet leiden tot het behalen van een certificaat bestaat er geen recht op restitutie.

 Bij het niet volledig afmaken van de opleiding wordt geen restitutie verleend.

 Mochten er punten aan de orde komen die hier nog niet vermeld zijn wordt dit overlegd met elkaar en ligt de uiteindelijke beslissing bij het Mandalatekenpunt van Elisannes Expressie.

 De opleiding duurt gemiddeld 6 maanden. Door het werken in eigen tempo kan dit sneller maar ook langer duren. De maximale inzendperiode voor het huiswerk en voor het behalen van een certificaat is 3 jaar.

 Voor vragen kan je contact opnemen via de vermelde contactgegevens op de website.

Docenten die geslaagd zijn voor hun deelname en een certificaat van ons hebben ontvangen krijgen 10% korting op hun eigen inkopen via onze website. Dit is buiten de aktiekortingen die aangeboden worden. Deze wordt ook gegeven, mis anders vermeld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om korting te ontvangen als wederverkoper van onze artikelen. Hiervoor dient wel een minimale afnamehoeveelheid per artikel. Neem voor de mogelijkheden hierin contact met ons op.

Elisannes Expressie: Uitgever en ontwerpstudio
Via dit onderdeel brengen wij eigen uitgaven uit zoals boeken, kaarten, kalenders, werksets, visitekaartjes e.d.
Ook kan men op verzoek eigen uitgaven laten ontwerpen, printen, e.o boeken laten samenstellen van gemaakte mandala`s.
Bij interesse hierin volgt overleg en prijsafspraak om de afspraak te bevestigen.

aangepast 8-10-2018

21-5-2017

Elisannes Expressie V.O.F.

Bedrijfsonderdelen: Mandalatekenpunt, EA-Creatief. Elises online boekhandel, Elisannes Expressie.

KVK: 24384701

BTW NR: NL8203.30.838.B01

Vestigingsadres:

Menso Poppiusstraat 5

8536 TW Oosterzee

0649759417

info@mandalateken.nl info@elisannes-expressie.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen door aan te melden voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Aanbieding

© 2013 - 2018 Mandala en Meer - Mandalatekenpunt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Om deze website goed te laten werken wordt er gebruik gemaakt van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.